Algemene Voorwaarden

In verband met het speciale karakter, de faciliteiten en de wijze van ontvangst, altijd vooraf reserveren per telefoon/ per e-mail of via onze “zoek en boek” op de website. Boeking is geldig en bindend, nadat deze door ons per e-mail of schriftelijk is bevestigd. Bij het maken van een boeking gaat u een betalingsverplichting aan

De te betalen toeristenbelasting per nacht is van toepassing voor iedere persoon vanaf 1 jaar

Betalingen na bevestiging 15%, 2 mnd. voor aankomst 42,5% en 1 mnd. voor aankomst het restant. Bij een boeking binnen 5 weken voor aankomst: Betaling direct na bevestiging

Annuleringsverzekering is af te sluiten direct bij uw boeking. Zie de uitgebreide annuleringsvoorwaarden onderaan de website

Groepen en jongeren zonder ouderlijk toezicht worden niet toegelaten. Indien deze toch reserveren lopen zij het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd

Parkeert u altijd op de nabijgelegen parkeerstroken

Verhuur aan derden is niet toegestaan

Bij voortijdig leeg achterlaten of niet in gebruik nemen van een kampeerplek of vakantiehuis, vervallen de rechten hierop en wordt er geen restitutie verleend, mits u bij uw boeking een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de annulering aan de voorwaarden voldoet

Drones zijn niet toegestaan Nooit dieren voeren, hierdoor ontstaat ernstige overlast

Huisdieren zijn welkom, mits geen overlast en aangelijnd. Uitwerpselen dienen altijd en overal opgeruimd te worden, ook uit bermen. Laat u uw huisdier buiten het terrein uit en laat uw huisdier nooit alleen achter in een vakantiehuis, tent, caravan of badkamer. Het is niet toegestaan om uw huisdier onder de douche te wassen.

Het is niet toegestaan om een elektrische auto op te laden op een kampeerplaats of bij een vakantiehuis

Op onze voorzieningen zijn de normale maatschappelijke /sociale regels, omgangsvormen van kracht. Houdt u rekening met uw buren

Open vuur (vuurkorf en kampvuur) en vuurwerk is niet toegestaan. Barbecueën mag mits u zand/water erbij houdt

Stilte tussen 22.00 – 08.00 uur

Brouwer BV. /Aan Noordzee/ Aan Veluwe is niet aansprakelijk voor: schade, letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op haar terrein of door gebruik van de aanwezige faciliteiten; alsmede niet voor schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden, onklaar raken en/ of buiten gebruik zijn van faciliteiten/ voorzieningen. Eén en ander onverminderd het in de wet bepaalde

Aan Noordzee/Brouwer BV houdt zich het recht voor om gasten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Voor de kampeerplaatsen geldt verder nog:

Gebruikt u op de camping alleen de elektra aansluiting van uw eigen badkamer (boven uw buitenkraan) en nooit die van uw buren 

Op de camping is naast uw eigen kampeermiddel kosteloos een bijzettentje toegestaan voor uw kinderen van max. 6m2 mits deze ook op de plek past. Voor grotere bijzettentjes of overige kampeermiddelen dient een extra kampeerplek te worden gehuurd

Gras dodende materialen/tapijt/worteldoek zijn buiten uw voortent niet toegestaan

Het is niet toegestaan om bestrating aan te leggen

Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, (semi) permanente omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen, van welke aard dan ook bij, op, onder of om de kampeerplek

Het uitlenen van uw kampeermiddel aan directe familie in de eerste graad is toegestaan voor max. 4 weken mits van te voren aangemeld.