Algemene Voorwaarden

Aan Noordzee is aangesloten bij de Recron. Als u een reservering bij ons maakt zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing: https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-en-overeenkomsten

In verband met het speciale karakter, de faciliteiten en de wijze van ontvangst, altijd vooraf reserveren per telefoon/ e-mail of via onze “zoek en boek” op de website. Een boeking is geldig en bindend, nadat deze door ons per e-mail of schriftelijk is bevestigd. Bij het maken van een boeking gaat u een betalingsverplichting aan.

Betalingen na bevestiging 15%, 2 mnd. voor aankomst 42,5% en 1 mnd. voor aankomst het restant. Bij een boeking binnen 5 weken voor aankomst: Betaling direct na bevestiging

Om verzekerd te zijn tegen onverwachte gebeurtenissen raden wij u aan om direct bij het reserveren van uw vakantie onze annuleringsverzekering erbij te boeken. Deelname aan de annuleringsverzekering is geheel vrijblijvend en uitsluitend tegelijkertijd met een reservering af te sluiten. De kosten bedragen slechts 7% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelneming aan de annuleringsverzekering wordt de volledige, vooraf betaalde huursom (excl. kosten annuleringsverzekering) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de medereizigers geconfronteerd wordt met één van de onderstaande gebeurtenissen: - Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval. - Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad. - Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel. - Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering. - Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring. Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door de annuleringsverzekering. Aanspraak maken op de annuleringsverzekering doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

De annuleringsverzekering loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsverzekering ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat het gehuurde object vrij wordt opgeleverd.

Bij annuleringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Hieronder ziet u de annuleringsstaffel:
- bij annulering > 3 maanden voor aankomst 15%
- bij annulering 3-2 maanden voor aankomst 50%
- bij annulering 2-1 maanden voor aankomst 75%
- bij annulering < 1 maand voor aankomst 90%
- bij annulering op dag van aankomst 100%

Rust tussen 22.00 – 08.00 uur

Groepen en jongeren zonder ouderlijk toezicht worden niet toegelaten. Indien deze toch reserveren lopen zij het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd

Parkeert u altijd op de nabijgelegen parkeerstroken

Verhuur aan derden is niet toegestaan

Drones zijn niet toegestaan 

Nooit dieren voeren, hierdoor ontstaat ernstige overlast

Huisdieren (max. 2) zijn welkom, mits opgegeven bij de reservering, geen overlast en aangelijnd. Uitwerpselen dienen altijd en overal opgeruimd te worden, ook uit bermen. Laat u uw huisdier buiten het terrein uit en laat uw huisdier nooit alleen achter in een vakantiehuis, tent, caravan of badkamer. Het is niet toegestaan om uw huisdier onder de douche te wassen.

Het is niet toegestaan om een elektrische auto op te laden op een kampeerplaats of bij een vakantiehuis. Er is een laadpaal voor elektrische auto’s aanwezig op de camping waar u gebruik van kunt maken.

Op onze voorzieningen zijn de normale maatschappelijke /sociale regels, omgangsvormen van kracht. Respecteer elkaars mening. Houdt u rekening met uw buren

Open vuur (vuurkorf en kampvuur) en vuurwerk is niet toegestaan. Barbecueën mag mits u zand/water erbij houdt

Houd het terrein schoon. Afval dient u op te ruimen, huisvuil in de containers, papier en glas apart.

Aan Noordzee/Brouwer BV houdt zich het recht voor om gasten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Voor de kampeerplaatsen geldt verder nog:

Gebruikt u op de camping alleen de elektra aansluiting van uw eigen badkamer (boven uw buitenkraan) en nooit die van uw buren 

Op de camping is naast uw eigen kampeermiddel kosteloos een bijzettentje toegestaan voor uw kinderen van max. 6m2 mits deze ook op de plek past. Voor grotere bijzettentjes of andere extra kampeermiddelen dient een extra kampeerplek te worden gehuurd

Gras dodende materialen/tapijt/worteldoek etc. zijn buiten uw voortent niet toegestaan

Het uitlenen van uw kampeermiddel aan directe familie in de eerste graad is toegestaan voor max. 4 weken mits van te voren aangemeld.

Wij hebben geen voorziening voor grofvuil, dit dient u zelf mee te nemen.

Dubbelasser/tandemasser niet toegestaan.