Annuleringsvoorwaarden en corona regels

Om teleurstellingen tijdens uw vakantie te voorkomen raden wij u aan om direct bij het reserveren van uw vakantie onze annuleringsverzekering erbij te boeken. Deelname aan de annuleringsverzekering is geheel vrijblijvend en uitsluitend tegelijkertijd met een reservering bij Aan Noordzee af te sluiten. De kosten bedragen slechts 7% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelneming aan de annuleringsverzekering wordt de volledige, vooraf betaalde huursom (excl. kosten annuleringsverzekering) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de medereizigers geconfronteerd wordt met één van de onderstaande gebeurtenissen: 

Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval.

Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad. 

Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel. 

Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering. 

Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.

Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door de annuleringsverzekering. Aanspraak maken op de annuleringsverzekering doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

De annuleringsverzekering loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek bij Aan Noordzee. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsverzekering ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat de kampeerplaats of gehuurde object bij Aan Noordzee vrij wordt opgeleverd.

Bij annuleringen van reserveringen zonder annuleringsverzekering zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Deze kunt u inzien via: http://www.recron.nl/nakomingsgarantie.  Hieronder ziet u de annuleringsstaffel:

- bij annulering > 3 maanden voor aankomst 15%

- bij annulering 3-2 maanden voor aankomst 50%

- bij annulering 2-1 maanden voor aankomst 75%

- bij annulering < 1 maand voor aankomst 90%

- bij annulering op dag van aankomst 100%

Corona regels met betrekking tot uw boeking

Omdat niemand weet hoe de ontwikkelingen rondom het virus gaan verlopen willen we duidelijk aan u doorgeven wat de regels zijn met betrekking tot uw boeking. Wij passen de juridische regels toe die de ANWB en de RECRON ook hanteren.

Algemene regels 
Indien onze camping/accommodatie geopend is dan betekent dit dat wij het door u gereserveerde product kunnen leveren en bieden wij geen mogelijkheid tot restitutie of een voucher. De normale annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u uw boeking onverhoopt moet annuleren.

Als horeca gesloten is of als er ergens andere restricties gelden dan is dit geen geldige reden voor restitutie/annulering.
Indien u tot een risicogroep behoort dan is dit geen geldige reden voor restitutie/annulering.

Wanneer wij op last van de overheid dicht moeten i.v.m. Corona kunt u omboeken naar een andere periode of krijgt u van ons een voucher voor de geldigheidsduur van een jaar. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Dichte grens of code rood

Naast een inreisverbod, komt het ook wel voor dat landen eisen stellen om het land binnen te komen, zoals een negatieve COVID-19-test. In dat geval is de accommodatie/camping wel beschikbaar, maar word je niet toegelaten in het land of alleen met een negatieve COVID-19-test. Dit is geen geldige reden voor restitutie/annulering. Wat de kosten bedragen van annuleren vindt u terug in onze voorwaarden. (zie hierboven)

Code oranje of reiswaarschuwing

Hoewel je in dat land welkom bent, geldt nog steeds het oranje reisadvies. Dat betekent dat je er alleen heen mag als het echt noodzakelijk is. Het is je eigen keuze om naar dat land te gaan, maar een toeristisch verblijf wordt afgeraden. Als je toch gaat, ga je op eigen risico. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking van de reisverzekering of pechhulp.  Houd de actuele ontwikkelingen in het land in de gaten. Het is geen geldige reden voor restitutie/annulering. Wat de kosten bedragen van annuleren vindt u terug in onze voorwaarden. (zie hierboven)

Accommodatie met meerdere gezinnen/vriendengroep

U heeft een accommodatie geboekt waar u met meerdere gezinnen of een vriendengroep verblijft.
Of een verblijf voor u mogelijk is hangt af van de grootte en samenstelling van de groep en de maatregelen die gelden op het moment dat u het huis heeft gehuurd. Zo speelt mee of er voldoende afstand kan worden gehouden en welke samenstelling is toegestaan.
Het is geen geldige reden voor restitutie/annulering. De accommodatie is namelijk wel beschikbaar. De verhuurder kan dus de huurovereenkomst nakomen. Wat de kosten bedragen van annuleren vindt u terug in onze voorwaarden. (zie hierboven)
Mogelijk kunt u de groep aanpassen en eventuele kosten onderling verdelen.